Vull fer uns comentaris sobre la taxa turística, ara que comencen a córrer veus de modificacions sobre aquesta i que sembla que s’ha perdut la memòria del perquè de la mateixa. La taxa es va crear en el moment àlgid de la crisi i quan l’honorable conseller Mena va cridar per primer cop els representants dels empresaris i ens va motivar perquè no hi havia diners i, per tant, V es necessitaven recursos per promocionar el turisme.

En reunions posteriors, alguna amb el molt honorable president Mas i l’honorable conseller Mas- Collell junt amb el mateix honorable conseller Mena, se’ns va prometre i reprometre que seria finalista. És a dir, que aquesta taxa serviria per promocionar el turisme i per a res més i que, en el futur, se n’aniria revisant el funcionament i veient si es podia rebaixar.

Ara, sobretot l’Ajuntament de Barcelona, empeny perquè s’apugi i perquè el que s’assigna al seu municipi s’incrementi dient que és per destinar a altres usos. Això no és el que es va quedar. Com tampoc es va quedar que els fons podrien anar a altres finalitats que no fossin la promoció turística.

La taxa es va crear per al que he explicat, i en sóc testimoni directe perquè vaig formar part del grup de representants empresarials que vam negociar el tema, al mateix temps que sóc membre del Fons de Foment de Turisme –format per representants de diferents conselleries i uns pocs representants empresarials–, que és l’ens que controla el recorregut de la taxa.

A més, hi ha municipis que el que reben anualment de la taxa o bé no ho incrementen en el pressupost que ja destinaven a turisme –n’hi ha que, fins i tot, el redueixen– o no ho destinen a promoció turística. Tinc l’exemple d’un municipi que, més de la meitat dels ingressos que va rebre de la taxa, els va destinar a arreglar una antiga mina d’aigua subterrània.

Per tant, no es pot incrementar la taxa i s’ha d’exigir que es destini al que s’ha de destinar, creant en cada municipi comissions paritàries entre els regidors i els empresaris de l’allotjament turístic, que són els qui ho recapten. Tinguem seny i fem memòria!

Lluís Torrent President de la Federació Catalana d’Apartaments Turístics