APARTUR - BARCELONA DÓNA EL TRET DE SORTIDA A LESTRATÈGIA DE MARQUÈTING TURÍSTIC

L’alcaldessa de Barcelona i presidenta del Consell General de Turisme de Barcelona, Ada Colau, ha donat avui el tret de sortida per a l’elaboració de la nova estratègia de màrqueting turístic de la destinació Barcelona.

Aquesta estratègia està pensada per marcar les principals línies del màrqueting turístic de la ‘Destinació Barcelona’ per als propers anys per fer front als reptes de futur, tant pel que fa al territori local, al context global i a les noves dinàmiques del turisme sorgides amb l’aparició de nous intermediaris, pautes de consum, el dia a dia dels residents i les preferències dels visitants que configuren la destinació. 

L'estratègia es basa en 5 objectius:

1) Garantir la sostenibilitat de la destinació per donar resposta a les necessitats i demandes dels visitants sense comprometre les necessitats del territori i la societat on esdevenen.

2) Promoure la competitivitat de l’activitat assegurant el màxim retorn social comptant amb la implicació del sector empresarial a l’hora de minimitzar els efectes negatius al resident i treballar per a la generació de riquesa al conjunt de la destinació.

3) Potenciar l’efecte multiplicador del turisme en sectors econòmics estratègics. El pla ha de permetre afavorir la cooperació empresarial mitjançant la potenciació d’aquelles activitats, productes i serveis que potenciïn l’efecte multiplicador del turisme en sectors econòmics estratègics.

4) Promoure la gestió integrada de la destinació. El màrqueting, com instrument clau per definir les polítiques turístiques, ha de treballar de manera coordinada amb la resta d’instruments de gestió de la destinació. Màrqueting, territori i producte han de mostrar-se coherents en el relat. 

5) Integrar les diferents veus que configuren la destinació. L’estratègia de màrqueting turístic ha d’orientar l’acció futura de tots els agents públics i privats que projecten la imatge de la ciutat.