El 29 de juny de 2017 es va publicar al web de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, de Generalitat de Catalunya, una Instrucció tècnica complementària en la qual s'estableixen condicions de prevenció i seguretat en cas d'incendi per als habitatges d'ús turístic.

Després d'analitzar el contingut de la Instrucció per valorar l'abast de la mateixa es realitzen diverses actuacions legals en defensa dels interessos del sector i es porten a terme múltiples interlocucions amb la Generalitat i la Direcció de Prevenció.

Fa pocs dies vam tenir coneixement de la retirada de la Instrucció així com la comunicació de manera immediata a tots els Ajuntaments del territori de la no exigència del compliment de la mateixa.

Des Federatur celebrem aquesta notícia ja que sens dubte, l'aplicació d'aquesta Instrucció hagués suposat una imposició de mesures addicionals en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi, en alguns casos d'impossible compliment.