Junta directiva

Lluís Torrent
PRESIDENT

Enrique Alcántara
VICE-PRESIDENT

Joan Calvet
VICE-PRESIDENT

Lluís Parera
VICE-PRESIDENT

Massimo Scavarda
SECRETARI

Lluís Parera
TRESORER

Pablo Zubicaray
VOCAL

Joaquim Mestre
VOCAL

Luis Salguero
VOCAL

Jordi Escorza
VOCAL

Associats

L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR), presidida per Enrique Alcántara, és l'Associació que representa aquest sector a la província de Barcelona. L'Associació, totalment privada i sense ànim de lucre, es va constituir el 15 de novembre de 2004 amb la voluntat d'articular el sector al voltant d'uns objectius comuns, donant serveis, veu i vot a les empreses associades, i servint d'interlocutor a les administracions i altres institucions públiques i privades.

L'any 2006, amb els mateixos objectius per al sector però aquesta vegada per tot el territori català, APARTUR, conjuntament amb l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava - Pirineu de Girona (ATA) i l’Associació Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre (ATT) , acorda constituir la que serà l'única entitat federativa representativa del sector d'Apartaments Turístics a Catalunya. Així va néixer la Federació Catalana d'Apartaments Turístics, FEDERATUR, la Junta Directiva de la qual està encapçalada per Lluís Torrent.

L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) és una associació jove i dinàmica que a hores d'ara ja agrupa més de 200 empreses i professionals que ofereixen la major oferta legalitzada d'apartaments distribuïts a Barcelona ciutat, Sitges i Maresme.

L'Associació està integrada per intermediaris i propietaris d'Habitatges d'Ús Turístic que ofereixen uns serveis de qualitat i professionalitat. El nostre ferm compromís en la lluita contra la il·legalitat del nostre sector, promoure un model de desenvolupament turístic responsable i sostenible, i el bon equilibri entre ciutat i turisme són alguns dels objectius de la nostra associació.

Les accions a dur a terme, així com l'establiment de noves estratègies d'actuació, estan sota la direcció de la Junta Directiva, formada per un equip de professionals de dilatada experiència en el sector, amb diferents comissions de treball, que es reuneix mensualment amb la funció de dirigir APARTUR.

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava - Pirineu de Girona (ATA), presidida per Luís Parera, és l'Associació que representa aquest sector al territori gironí. Neix el 8 de juny de 1993, i es constuteix jurídicament com a Associació totalment privada i sense ànim de lucre.

El 2006, i amb la voluntat d'agrupar i donar servei a les diferents empreses que constitueixen aquest sector per tot el territori català, l'ATA, conjuntament amb l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) i l'Associació d'apartaments turístics de Tarragona ( AT), acorda constituir la que seria l'única entitat federativa representativa del sector d'Apartaments Turístics a Catalunya. Així va néixer la Federació Catalana d'Apartaments Turístics, FEDERATUR, la Junta Directiva de la qual està encapçalada per Lluís Torrent, el primer President de l'ATA.

En formen part empreses i propietaris, oferint la major oferta legalitzada d'apartaments i vil·les de la província: un conjunt de més de 10.000 unitats, distribuïts per tota la Costa Brava, Interior i Pirineu de Girona.

L'Associació està integrada per intermediaris i propietaris d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT) i / o de blocs d'Apartaments Turístics (AT). Els Associats compten amb el decidit suport del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, i de Turisme de Catalunya, com a oferta legalitzada d'apartaments i vil·les de lloguer turístic a la Costa Brava, interior i al Pirineu de Girona. Tots ells treballen dia a dia per oferir els millors serveis als seus clients, sempre sota els criteris de la qualitat i la sostenibilitat.

Les accions a dur a terme, així com l'establiment de noves estratègies d'actuació, estan sota la direcció de la Junta Directiva, formada per un equip de professionals de dilatada experiència en el sector, amb diferents comissions de treball, es reuneix mensualment amb la funció de dirigir l'ATA.

L’Associació Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre, presidida per Joan Calvet, és l’Associació que representa aquest sector en els municipis de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. Va ser fundada el 19 de juliol de 1977 i és una Associació totalment privada i sense ànim de lucre.

L’any 2006, i amb la voluntat d’agrupar i donar servei a les diferents empreses que constitueixen aquest sector arreu de tot el territori català, AT Costa Daurada, conjuntament amb l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) i l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava - Pirineu de Girona (ATA), acorda constituir la que seria l’única entitat federativa representativa del sector d’Apartaments Turístics a Catalunya.

D’aquesta manera va néixer la Federació Catalana d’Apartaments Turístics, Federatur, la Junta Directiva de la qual està encapçalada per Lluís Torrent.

L’Associació Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre en l'actualitat representa a més de 80 empreses i professionals del sector d'apartaments, que ofereixen la seva oferta legalitzada d'Apartaments Turístics, a tot el territori, un global de més de 4.000 allotjaments i 24.000 places, on reben i acomoden a milions de visitants.

AAT Costa Daurada i Terres de l’Ebre està integrada per intermediaris i propietaris d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT) i/o de blocs d’Apartaments Turístics (AT). És membre de les principals institucions turístiques, sent així la interlocutora vàlida de les seves empreses associades en els fòrums de decisió, per la qual cosa ha desenvolupat una forta i reconeguda implantació en els mercats turístics. La dirigeix un equip amb àmplia experiència, que segueixen de prop els canvis que es produeixen en totes les modalitats de l’allotjament turístic, atents sempre a la millora i adaptació dels seus propis serveis, a les normatives i a les demandes dels seus clients.

La nostra Associació col·labora desenvolupant diàleg i cooperació amb l’Administració, i està pendent davant qualsevol eventualitat o acció que pugui afectar al sector d’apartaments.

Les accions a dur a terme, així com l’establiment de noves estratègies d’actuació, estan sota la direcció de la Junta Directiva, formada per un equip de professionals de dilatada experiència en el sector, amb diferents comissions de treball, es reuneix mensualment amb la funció de dirigir l’AAT Costa Daurada i Terres de l’Ebre.