Carta del president


Benvinguts al web de Federatur, plataforma d'informació sobre el sector d'Apartaments Turístics a Catalunya. La Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur) és l'entitat que agrupa les tres Associacions d'Apartaments Turístics i Habitatges d'Ús Turístic existents a Catalunya (Barcelona, Girona i Tarragona).

La cohesió dels seus membres i els seus associats ens atorga una important capacitat de representació i diàleg davant l'Administració i altres organismes públics i privats amb els quals hem col·laborat estretament en tot allò referent a la legislació i legalització del sector, i a la qual reiterem el nostre agraïment per tenir-nos sempre en compte.

El nostre ferm compromís en la lluita contra la il·legalitat del nostre sector, promoure un model de desenvolupament turístic responsable i sostenible, fomentar el turisme de qualitat i el bon equilibri entre ciutat i turisme són alguns dels objectius de la nostra Federació.

Estic segur que aquest canal digital es convertirà en una eina útil per a professionals i usuaris que desenvolupen l'activitat i serà una font d'informació de referència per al nostre sector.
Una cordial salutació.

Lluís Torrent
President

Els nostres objectiusNuestros Objetivos
El lloguer d'apartaments per dies o per setmanes és una activitat molt arrelada a les principals destinacions turístiques de tot el món, i Catalunya n'és un clar exemple.
La demanda d'Habitatges d'Ús Turístic ha crescut molt en els últims anys i, conseqüentment, la seva oferta també.

Des Federatur volem consolidar aquesta activitat, millorant la qualitat dels serveis dels Apartaments Turístics i assegurant la seva integració i coordinació amb la resta del sector turístic i els poders públics.

En definitiva, els objectius de Federatur es resumeixen en els següents punts:

Protecció i defensa dels interessos dels associats.

Cohesió del sector i lluita contra l'intrusisme.

Implantació de sistemes de qualitat en les empreses i professionals del sector així com en els apartaments turístics.

Coordinació i cooperació amb les administracions públiques.

 Representació dels associats en les principals organitzacions d'àmbit comarcal, provincial, nacional i estatal (Generalitat, Ajuntaments, Consells Comarcals, Cambra de Comerç, Patronat de Turisme, Turisme de Catalunya, Conselleria de Turisme, etc.)

Creació de sinèrgies entre els associats i prestació de serveis comuns.


Els nostres serveisEnquestes, estudis i estadístiques
Interlocució amb les administracions
Informació normativa del sector