Continuant amb la tasca de promoure accions socials per millorar el medi ambient i les relacions de convivència, Room Monitor, en col·laboració amb Apartur, ha promogut la iniciativa Werespect.

Werespect és un segell que certifica l'adaptació d'una sèrie de procediments operatius i pràctiques empresarials per part del propietari o gestor d'un habitatge d'ús turístic, amb l'objectiu de minimitzar i / o eliminar l'impacte negatiu en l'entorn on opera el negoci turístic, fent d'aquest un negoci sostenible amb la convivència local i veïnal.

El passat 7 de novembre es va dur a terme el lliurament dels segells a les empreses que han obtingut la certificació.