objectius d'Apartur per al 2018

Un dels objectius d'Apartur per al 2018 és continuar treballant la Sostenibilitat com a bandera del nostre sector. Així doncs, seguint amb aquesta línia d'actuació hem signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Tres Turons.

La Fundació Els Tres Turons és una entitat especialitzada en la salut mental comunitària. Un dels serveis que realitza té a veure amb la inserció laboral. Per això estableix aliances i col·laboracions amb empreses que permetin la millora de l'ocupabilitat dels beneficiaris/es dels programes d'orientació laboral. Alguna de les possibilitats de col·laboració es centren en les següents accions:

Convenis de pràctiques no laborals 

Visites a empreses per conèixer diferents activitats empresarials.

Col·laboració en ofertes laborals i intermediació

Col·laboració amb rrhh per a processos d'orientació laboral